image
Färg
produkttyp
Ursprungsland
Färg
produkttyp
Ursprungsland

Beskrivning

Det naturliga materialet, den oregelbundna texturen och de varma färgerna gör varje naturstensläggning unik och en exklusiv detalj i och kring varje boende.

Om man väljer att använda sig av natursten är det viktigt att ha tillräckliga kunskaper om de olika stenarnas unika egenskaper. Vid läggning och fogning måste kvaliteten och de specifika egenskaperna hos materialet som används motsvara kraven på hur den enskilda naturstenen ska behandlas. PCI har tagit sig an denna utmaning och utvecklat en produktserie för professionella hantverkare som med bara några få produkter tar hänsyn till alla naturstenars egenskaper och krav - därför har Stengrossen valt att jobba med produkter från PCI.