Beskrivning

I hårt trafikerade miljöer ställs stora krav på hållfasthet, slitstyrka och frostbeständighet hos kantstenen. I trädgårdar och parker är slitaget oftast inte lika hårt, utan här utgör kantstenen mer en markering och som dekoration.

Vi säljer kantsten som är bearbetade på 3 olika sätt (Råhuggen, gradhuggen och flammad), se beskrivning enligt nedan:

Råhuggen kantsten av granit tillverkas av granitsorter med god klyvbarhet. Råkluven granit är det närmaste obearbetad yta man kan komma och uppstår när stenblock kilas isär.
Krysshamrad/Gradhuggen kantsten är en råhuggen kantsten som bearbetats med mejsel för att få en jämnare struktur.
Flammad kantsten är en kantsten som är sågad och sedan upphettad, denna bearbetning ger en jämn och sträv yta.
Stengrossens kantsten är tillverkade efter standard SS-EN 1343 och är CE-märkta.

×