Beskrivning

Med gatstenen finns stora möjligheter att ge ett varierat uttryck. Det finns olika storlekar uppdelat i storgatsten och smågatsten och går att kombinera i olika mönster.

Gatsten tillverkas med råkilad yta, som framställs genom kilning eller klippning. Stenen kan sedan tumlas för att få ett exklusivare utseende.

Vi marknadsför smågatsten och storgatsten från Sverige och Portugal.

×